Apollo estate dalmatians

Dalmatians have been an important part of our lives since 1995. We are a sporty family and the dogs are part of that. Together we walk long distances, run marathon distances and cycle a lot through the woods around our house. It was only in 2017 that we registered our kennel “Apollo Estate” with the Dutch Kennel Club. The children became older, our careers allowed it and we just lived in our current house. For us, breeding Dalmatians is a serious hobby and the preconditions had to be fulfilled.

Our dogs are regularly, and successfully, at shows. Occasionally, we will breed a litter. In principle, we only breed with our own dogs. Because they live in our house we know their character and health as no one else. We have imported three of them to ensure different and healthy bloodlines. For us the most important thing is that our dogs produce healthy pups with a great happy, sweet and sportive character. Of course, according to the guidelines of the Dutch Dalmatian Club of which we have been a member all these years.

Like any white-coated dog, a dalmatian dog has an increased risk of deafness. Our puppies always leave our house with a BAER hearing test. Much is said and written about deafness in dalmatian dogs. We stick to the statistics; someone who claims that he/she only breeds bilateral hearing puppies constantly beats all statistics. This is simply not possible and therefore not the truth. We are transparent about this, only double-sided and single-sided hearing puppies are placed. Never buy a puppy from people who cannot provide a BAER test and do not believe people who say that they have never had a single or double-sided deaf puppy.

When we have puppies, our interior is drastically changed, because the puppies are born and grow up in the living room. In the most important first months of a dog’s life, we think it is very important that the puppies are well socialized and get used to the smells and sounds of people, other pets and of course dogs. The exterior is also adjusted. After four weeks the puppies are allowed to go outside on one of the terraces when the weather is nice and after six weeks they are allowed to go into one of the gardens under the supervision of the parent dogs and us. From the sixth week onwards, they are taken to the supermarket and allowed to go into the woods with the big dogs. In this way we lay a good foundation for a balanced and social Dalmatian. We see this back in the behaviour of the present adolescents. The puppies leave our home after 9 or 10 weeks but never our heart. we see the now adolescents often.  Also the future pups are always welcome for a walk or a short or long stay.

Note: There is always a lot of interest in our dogs and possible pups. That is nice but it does not mean that we will have more litters or that we have an anonymous waiting list. How we breed a litter of dalmatians is a very serious and time-consuming hobby that starts long before the mating and does not stop when the pup is transferred to its new owner. We see many of our puppies and their owners on a regular basis and we like that very much. We would love to keep them all but that is not possible. So we are only looking for the very best owners for our puppies. If you would like to be considered for a puppy you are welcome to come and meet the dogs and us. Together we will decide if one of the future pups will be allowed to come and live with you after which you are officially “pregnant”.

THE Dalmatian Dream

De DALMAtische DRoom

Dalmatische honden maken sinds 1995 een belangrijk onderdeel uit van ons leven.  We zijn een sportief gezin en de honden zijn daar onderdeel van. Samen wandelen we lange stukken, lopen we marathonafstanden en fietsen we veel door de bossen rondom ons huis.  Pas in 2017 hebben we onze kennel “Apollo Estate” bij de Raad van Beheer ingeschreven. De kinderen werden ouder, onze carrières lieten het toe en we woonden net in onze huidige woning. Voor ons is fokken van Dalmatische honden een serieuze aangelegenheid en de randvoorwaarden moesten daarvoor ingevuld zijn. 

 Onze honden zijn regelmatig, met succes, op shows te vinden. We zullen af en toe een nestje fokken.  We fokken in principe alleen met onze eigen honden. Omdat deze bij ons in huis wonen kennen we het karakter en de gezondheid door en door.  We hebben drie van hen geïmporteerd om te zorgen voor afwijkende en gezonde bloedlijnen. Voor ons is het belangrijkste dat onze honden gezonde pups voortbrengen met een geweldig vrolijk, lief en sportief karakter. Natuurlijk volgens de richtlijnen van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden waar we al die jaren lid van zijn. 

Zoals elke hond met een witte vacht heeft een dalmatische hond een verhoogd risico op doofheid. Onze pups verlaten ons huis altijd met een BAER-gehoortest. Er wordt veel gezegd en geschreven over doofheid bij dalmatische honden. Wij houden ons vast aan de statistieken; iemand die beweerd dat hij/zij alleen beiderzijds horende pups fokt verslaat dus constant alle statistieken. Dit is simpelweg niet mogelijk en dus niet de waarheid. Wij zijn hier doorzichtig in, alleen dubbelzijdig en enkelzijdig horende pups worden geplaatst. Schaf nooit een pup aan bij mensen die geen BAER-test kunnen overleggen en geloof mensen die zeggen dat nooit een enkel- of dubbelzijdig dove pup gehad hebben niet. 

Als we pups hebben wordt ons interieur  drastisch aangepast,  de pups worden namelijk in de woonkamer geboren en groeien hier op. In de belangrijkste eerste maanden van een hondenleven vinden wij het van groot belang dat de pups goed gesocialiseerd worden en wennen aan geuren en geluiden van mensen, andere huisdieren en natuurlijk honden. Ook het exterieur wordt aangepast. Na vier weken mogen de pups bij mooi weer op een van de afgeschermde terrassen naar buiten en na zes weken, onder begeleiding van de ouderhonden en ons in een van de tuinen. Vanaf de zesde week gaan ze mee naar de supermarkt en mogen ze met de grote honden mee naar het bos. Op deze manier leggen we een goede basis voor een evenwichtige en sociale dalmatiër. We zien dit terug in het gedrag van de huidige pubers. De pups verlaten na 9 of 10 weken wel ons huis maar nooit ons hart. we zien de inmiddels pubers veel en vaak terug. Ook de toekomstige pups zijn altijd welkom voor een wandeling of een korte of lange logeerpartij. 

Note: Er is altijd veel belangstelling voor onze honden en eventuele pups. Dat is fijn maar betekent niet dat er meer nestjes geboren worden of dat we een anonieme wachtlijst aanhouden. Hoe wij een nestje dalmatische honden fokken is een zeer serieuze en tijdrovende hobby die lang voor de dekking start en niet stopt bij de overgang van pup naar de nieuwe eigenaar. We zien veel van onze pups en de eigenaren regelmatig en dat vinden we heel fijn.  Het liefst zouden we de pups allemaal zelf houden maar dat kan natuurlijk niet. We zoeken dus alleen de allerbeste eigenaren voor onze pups.   Mocht je voor een pup in aanmerking willen komen ben je welkom kennis te komen maken met de honden en met ons. Wij zullen vervolgens samen bepalen of een van de toekomstige pups in de toekomst bij jou mag komen wonen waarna je officieel “in verwachting” bent. 

galerij

De afgelopen 25 jaar hebben wij altijd dalmatiërs om ons heen gehad. Ook zijn wij elk jaar veel op vakantie geweest en hebben wij mooie plekken gezien. Onze honden hebben in veel landen hun voetstappen gezet. Wij vinden het erg leuk om leuke momenten met onze honden vast te leggen. In de foto-galerij zijn veel foto’s te zien die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt. Klik op de onderstaande knop om de gehele galerij te bekijken. 

Wij zijn aangesloten bij: